Om

Organisasjonsnummer: 923393501
Bankkonto: 3060.37.09884.
Besøksadresse: Mosby Ringvei 66. 4619 Mosby
Postadresse:
Skaperhuset Sør.
//CO Frank Dåstøl.
Høietun 10.
4619 Mosby


Vi er en gruppe lokal godt voksne med barn i varierende aldre  på  Høietun og  Kvarstein som har  meget stor interesse for både IOT,  3d printing og teknologi generelt, vi har meget stor skaperglede og trives godt med å jobbe med hender og løse utfordringer. Dette er noe vi ønsker å dele med andre.

 Ideen er å få lagt til rette for et sosialt skapermiljø på tvers av aldersgrupper, i et kreativt og lærerikt miljø hvor  alle kan delta og utvikle seg  både sosialt og kreativt på egne premisser.

 Konseptet  går under Makerspace/Skaperhus filosofien som alle mennesker uavhengig av utgangspunkt og kunnskap kan delta på, vi ser for oss at dette er et sted hvor man kan inkluderer mennesker fra flest mulige lag og aldere I en trygg atmosfære.

 Målet er å inspirere mennesker i alle aldre og kjønn til å bli mer interessert i teknologi, IOT,  håndverk og data, samt  inspirere til forbedring og  gjenbruk.  Sentralt er det å skape en god kreativ atmosfære der alle kan være med, man lærer også at ting kan repareres, på den måten sparer miljøbelastning mens man stimulerer til kreativitet og oppfinnsomhet for å finne opp ting og forbedre ting som allerede eksisterer.

Vi har også med en på laget som er regionleder for Norges handikap forbund og lokallags leder for landsforeningen for slagrammede, da dette er  aktiviteter som også mennesker med varierende funksjonshemning kan delta på.

 Drømmen er at jo at alle kan få delta på inkluderende aktiviteter uavhengig av økonomisk og fysisk utgangspunkt. Huset er også tilpasset slik at det er også muligheter for folk med bevegelseshemning å delta. 

%d bloggere liker dette: